Lex van Lieshout Fotografie Zoetermeer

Stuur e-mail mail_outline  

Info/Contact Na een 4-jarige opleiding aan de mts-fotografie in Den Haag ben ik gaan werken bij het NFP in Amsterdam en na 1,5 jaar doorgestroomd naar Benelux Press in Voorburg.
Hier is mijn basis gelegd voor de stock fotografie en illustratieve fotografie.

Ook was ik bij Benelux Press commercieel werkzaam voor o.a. ANWB, Golden Tulip Hotels, KPN, RABO bank, Martin Air, ABP, Koninklijke de Vries Scheepsbouw en heb ik diverse Funshop gidsen gefotografeerd. Daarnaast heb ik 10-tallen staats- en werkbezoeken van de Koninklijke familie gefotografeerd.

De laatste jaren ben ik werkzaam geweest bij het ANP waar ik mij naast journalistieke fotografie vooral heb bezig gehouden met stock- en illustratieve fotografie t.b.v. ANP-Xtra.


Richtprijzen voor fotografie.

Ik haal de inspiratie voor mijn foto's overal vandaan. Ik maak geen standaardfoto's en hebben dus ook geen standaardprijzen. Bel of mail mij voor een op maat gesneden tarief. 

Een ieder die mijn foto's gebruikt gaat akkoord met de daaraan verbonden voorwaarden zoals hieronder weergegeven: Op alle foto's rust copyright. Ik verkopen slechts het recht tot eenmalige publicatie of ander vooraf overeengekomen gebruik. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker. Er wordt slechts een (beperkte) gebruikslicentie verstrekt.

 

De inhoud van onze website mag slechts gebruikt worden voor oriëntatie. Elk ander gebruik, distributie, vermenigvuldiging, verspreiding of beschikbaar stellen van mijn foto's aan derden is zonder schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden.  Niet of niet bijtijds gemeld en elk niet vooraf overeengekomen gebruik wordt beschouwd als inbreuk en zal door ons als zodanig worden behandeld. 

 

Behoudens een aantal zeer exclusieve opnames is het basislicentietarief voor mijn foto's 270 euro ex btw. per jaar. Op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen  afwijkende tarieven worden berekend. 

 

Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basislicentietarief plus een vermeerdering van minimaal 200% om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriele schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden. Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van mijn foto's wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100% gerekend. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston